Uyumluluk Tanımları

Bir distribütör olarak RS sağlayıcıların uyumluluk bilgilerini kullanmaktadır.

Aşağıdaki tanımları kullanarak web sitemizde de faal olarak ürünlerimizin RoHS durumlarını belirtiyoruz.

RoHS uyumlu


  • Bu ürünün tedarikçisi RoHS direktiflerinde belirtilen ve yasaklanan hiç bir maddeyi uygulamalarında kullanmadıklarını bildirmiştir.
  • Ürünün yüksek sıcaklıklarda dahil çalışma kapasitesi vardır.


RoHS uyumsuz

  • Bu ürünün tedarikçisi RoHS direktiflerine uymayan bir veya birden fazla bileşen olduğunu belirtmiştir.
RoHS muaf

  • Bu ürünün tedarikçisi bu ürünün RoHS yasaklı ürün kategorilerine girmediği belirtir.
RoHS Soruşturma Aşamasında

  • RoHS durumunun kontrol edilme sürecinde olduğu ürünlerdir.