Çizelgeler ve tablolar - Ohm Yasası
V=IxR
Denklemde V volt birimindedir
denklemde I amper birimindedir
denklemde R ohm birimindedir


P=VxI
Denklemde P watt birimindedir
denklemde V volt birimindedir
denklemde I amper birimindedir