Genel Satış Koşulları
IME tarafından kabul edilen ve Müşteri tarafından verilen tüm siparişler aşağıdaki satış Şart ve Koşullarına tabidir:

1.Genel

RS Türkiye web sitesinde (http://www.rsturkey.com) görülen tüm ürün ve hizmetler için verilen siparişler, IME Genel Components Elektrik Elektronik İth. ve İhr. Ltd Şti (“IME”) ve RS Components Limited (”RS”) tarafından açıkça işbu satış şart ve koşullarında (“Şart ve Koşullar”) kabul edilir. IME ve RS tarafından tedarik edilen ürün ve hizmetler için açıkça satış şartlarında aksi belirtilmedikçe ve IME yetkilisi tarafından yazılı olarak kabul imzası verilmedikçe, başka sözleşme veya şart ve koşullar geçerli olmayacaktır. RS Türkiye web sitesinde yaklaşık olarak bildirilmiş bulunan veya Müşteriye herhangi bir şekilde iletilmiş olan, ürün ve hizmetlere ait tüm açıklamalar IME ile Müşteri arasındaki sözleşmenin herhangi bir parçası değildir. 25xxxxxxxx formatlı “Extented Range Products” olarak adlandırılan ürünler, RS tarafından stok tutulmamaktadır. Satışa ilişkin bu Şart ve Koşullarda yer alan ve “Extented range Products” ürün yelpazesi ile ilgili olduğu açıkça belirtilmiş olan hükümlerin, başka hükümler ile çelişkili olması halinde, üstünlüğü mevcuttur. IME, RS firmasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörüdür. RS’in ürün yelpazesi İngiltere’de stoklanmakta olup, IME sipariş edilen ürünleri Türk kanunları ve gümrük mevzuatına uygun olarak ithal edecektir. Eğer Müşteri tarafından herhangi bir şekilde re-eksport muamelesi yapılması söz konusu olursa, Müşteri bunu yazılı olarak IME’ye haber vermek ve IME’nin yazılı onayını almakla mükelleftir. Aksi takdirde, ortaya çıkabilecek tüm sorunlar bu işlemleri yapan Müşterilerin sorumluluğunda olacaktır. RS, işletmeler arası yapılacak işin tedarikçisi durumundadır. RS web sitesi, tüketiciler ya da özel kişiler tarafından kullanılmak üzere değil, kurumsal müşteriler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır., Satış Şart ve Koşulları hükümleri, tüketici sıfatındaki Müşterilerin yasal hakları ile aynı doğrultuda düzenlenmiştir.

2.Fiyatlar

RS Türkiye web sitesinde yer alan ürün ve hizmetlerin fiyatları düzenli güncelleme ve değişikliklere tabidir.Güncel fiyat ve bilgiler IME’ye başvurularak veya IME tarafından verilen geçerli bir fiyat teklifi alınarak öğrenilmelidir. Yayınlanan fiyatlar doğrudan teklif yerine geçmez ve fiyatların hiçbirine KDV dahil değildir . KDV tutarı siparişin sevk tarihindeki oranlara uygun olarak ilave edilecektir. RS ve IME herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. IME tarafından teklif olarak sunulan tüm fiyatlar, bütün nakliye masrafları ve gümrük ücretleri ve diğer giderler de dâhil olarak sipariş edilen ürünler için geçerli olacaktır.

3.Sipariş

Müşteri, siparişlerini RS stok numaralarını kullanarak ve IME tarafından yapılan geçerli bir fiyat teklifinde bulunan fiyat birimleri ile sunmalıdır. Eğer Müşteri siparişlerinde, yanlış ürün ya da ürün numarası veya mükerrer siparişler verilmişse, işbu Şart ve Koşulların 12. maddesindeki hükümleruygulanacaktır. Taraflar açısından uygun teslim süresi sağlamak için, siparişlerin makul bir zaman öncesinde IME’ye ulaşmış olması gerekmektedir. (Lütfen, daha fazla bilgi için “Teslimat” bölümünü inceleyin). RS ve IME, herhangi bir şirket ya da kişi ile ticaret yapmayı reddetme hakkını saklı tutar. Buna ek olarak, siparişin IME tarafından alınmasından makul bir süre sonra, ödeme yapılmış olsun veya olmasın, RS ve IME, kabul etmeme beyanını telefon veya faks ile Müşteriye ileterek siparişi kabul etmeme hakkına sahiptir. IME, Müşterinin ihtiyaçlarına göre siparişleri yerine getirir ve Müşteri tarafından yazılı olarak talep edilmediği sürece veya ürünün daha güncel bir versiyonu mevcut olmadıkça, sipariş edilen ürün yerine başka bir ürün vermeyecektir. Sipariş edilen mal, stoklarda yeteri kadar mevcut değilse, eksik kalan kısmı dengelemek için (Müşterinin talebi doğrultusunda) IME; bu ürün RS’in sonraki stoklarında bulunabilecek bir ürün ise siparişi stokta bulunduğu zaman yerine getirmek üzere erteleyecek veya iptal edecektir.

4.Teslimat

IME, ürünlerin teslimatını Müşterinin siparişlerine uygun olarak yerine getirmeyi amaçlamaktadır. RS Türkiye web sitesinde yer alan Müşteri’nin teslimat seçenekleri, ürünlerin RS’in İngiltere adresinden IME’nin İstanbul ofisine teslimini kapsamaktadır. Müşteri aşağıdaki gönderim seçimlerinden birini yapabilir: Normal kargo (7-10 iş günü): RS‘in stoğunda bulunan ürünlere ilişkin tüm siparişlerin, haftalık son sipariş verme süresi öncesinde (her Cuma saat 15.30’a kadar) IME tarafından alınmış olması halinde IME –normal koşullarda- sevkiyatın 7-10 gün içinde yapılacağını beyan eder. Teslimatlar, nakliye veya gümrük nedeniyle bazı durumlarda gecikebilir. Ekspres kargo (1-3 iş günü) : RS’in stoğunda bulunan ürünler için tüm siparişlerin, günlük son sipariş verme süresinden önce (saat 15.30) IME tarafından alınmış olması halinde IME –normal koşullarda- sevkiyatın 1-3 gün içinde yapılacağını beyan eder. Teslimatlar, nakliye veya gümrük nedeniyle bazı durumlarda gecikebilir. Ekspres kargo ücretleri müşteriye aittir ve fatura toplam tutarına yansıtılmış olacaktır. Teslimat için RS Türkiye web sitesinde veya IME tarafından belirtilen süre ve tarihler, sadece yaklaşık zamanlamayı göstermekte olup, teslimatın gecikmesinden doğabilecek sonuçlardan IME hiçbir nam altında sorumlu değildir. Teslimat için öngörülen süre, taraflar arasındaki satış ilişkisinin esasını teşkil etmez.RS ve IME, “Extented Range Products” (Genişletilmiş Ürün Yelpazesi) ürünlerin teslimatını RS web sitesinde yayınlanan “öngörülen teslim süreleri”ne uygun olarak yapmayı planlamaktadir. RS, Müşteri’nin talebi doğrultusunda “Extented Range Products” (Genişletilmiş Ürün Yelpazesi) ürünlere ilişkin siparişleri öngörülen süre içerisinde yerine getiremediği takdirde, IME Müşteri’yi bilgilendirecek ve alternatif seçenekler sunacaktır. “Extented Range Products” (Genişletilmiş Ürün Yelpazesi) ürünlere ilişkin siparişlerin toplam değerinin 300,00 TL’den az olması halinde, işbu siparişler RS web sitesinde yayınlanan ya da sipariş tarihindeki teklifte yer alan (mevcut tarihte 30 TL olmakla birlikte, zaman içinde değişiklikler gösteren) ekstra nakliye ve yükleme-boşaltma masraflarına tabi olacaktır. “Extented Range Products” (Genişletilmiş Ürün Yelpazesi) ürünleri için verilen siparişler iptal edilemez. Müşteri, herhangi bir sipariş vermeden önce, ürünün stoklarda mevcudiyetini ve teslim süresini, IME personeli ile iletişim kurarak teyit etmelidir.

5.Denetim, Teslimatta Gecikme ve Teslim Edilememe Halleri

Ürünün tesliminden sonra ve mümkün olan en kısa zamanda, Müşteri ürünleri incelemekle mükelleftir. Müşteri, teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde veya madde (iv) gereğince teslimat için son tarihte, IME’ye yazılı ve ayrıntılı olarak aşağıdaki bildirimlerde bulunulur: i. Makul inceleme ile üründe gözle görülür bir kusur var iser: Bu durumda IME, kendi takdir yetkisini kullanarak, kusurlu ürünlerin değiştirilmesi veya Müşteri tarafından ödenen bedellerinin iade edilmesine karar verebilir. Böyle bir durumda Müşterinin teslim paketini reddetmesi ve ürünü hasarlı haliyle iade etmesi gerekir; ii. Teslim edilen ürünlerde herhangi bir eksiklik var ise: IME kendi takdir yetkisini kullanarak , eksik olan ürünleri teslim edebilir veya teslim edilmeyen ürünlerin bedellerinin iade edilmesine karar verebilir; iii. Eğer teslim edilen ürünler verilen siparişe uygun değilse: IME kendi takdir yetkisini kullanarak, , ürünleri sipariş doğrultusunda değiştirmesine veya Müşteri tarafından ödenen bedelin iade edilmesine karar verebilir; iv. Herhangi bir üründe teslim edilememe durumu sözkonusu ise: (Tahmini sevk tarihinden itibaren 30 gün ile sınırlı olmak kaydıyla), IME teslim edilmeyen ürünü teslim edebilmesine veya Müşteri tarafından ödenen ürünlerin bedelinin iadesine karar verebilir. Müşteri herhangi bir bildirimde bulunmadığı takdirde, ürünlerin siparişe her bakımdan uygun olarak teslim edildiği, ürünlerde herhangi bir kusur veya eksiklik bulunmadığı ve Müşteri’nin de teslim edilen malları kabul ettiğine delalet getirilecektir. Müşteri tarafından aksi ispat edilmedikçe, IME’nin kayıtlarında bulunan sevk irsaliyeleri (miktarı da dahil olmak üzere) kesin delil olarak kabul edilecektir. Yukarıda detaylandırılan seçimlik haklar, Müşteri’nin siparişe uygun olarak teslim edilemeyen, teslim edildiği halde eksik veya kusurlu olan veya hiç teslim edilmemiş olan ürünlerin siparişleri için öngörülen çözüm yollarıdır. IME, herhangi bir şekilde; kayıp, maliyetler (yasal masraflar dahil) , giderler, yükümlülükler, yaralanmalar, kar kaybı (muhtemel de dahil olmak üzere), iş ya da ekonomik kayıp, değer kaybı, zarar, iddia, talep, dava, mahkeme kararları ve/veya bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla işbu sebeplerden dolaylı ya da doğrudan kaynaklanan/kaynaklanacak durumlardan sorumlu değildir.

6.Ödeme

IME, Müşteri’ye kredi verilmesini kabul etmemiş ise; ödeme, sipariş ile eşzamanlı olarak nakit yapılacaktır. Müşteriler, IME satış personeli ile temasa geçerek, usulüne göre ve ilgili dökümanlara dayanarak temin edebilecekleri bir kredi olanağı elde edebilirler. Ödemeler nakit olarak, para transferi veya kredi kartı ile yapılabilir. Ödemeler hakkında daha fazla bilgi için, Müşteri, IME personeli ile iletişime geçmelidir.

7.Mülkiyet

Kayıp riski veya ürünlere hasıl olacak zararlar, ürünlerin kendisine teslim itibariyle Müşteriye aittir. Tedarik edilen ürünlerin mülkiyeti, satılmış olan ürün bedelinin tamamı ödeninceye veya IME’ye borçlu bulunulan bedelin bakiyesi tamamlanıncaya (nakit veya fonların ödenmesine) kadar, Müşteri’ye geçmez. Mülkiyet kendisine geçmeden, Müşteri herhangi bir miktarı ödemede gecikirse; IME, tüm ürünlerin derhal iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu amaçla Müşteri, IME ve acentelerinin malları geri almak amacıyla kendi tesislerine girmek için yetkili olduklarını kabul eder.

8.Ürün Devamlılığı ve Stokta Bulunma Bilgileri

RS, önceden haber vermeden, herhangi bir ürünün imalatını durdurmak veya ürün geliştirme devamlılık programının bir parçası olarak; tasarım değişiklikleri veya ürün bulunurluğuna destek olmak gibi değişiklikleri yapma hakkına -RS kataloğunun geçerli ve kullanımda olduğu müddetçe- sahiptir. Aksi belirtilmediği sürece, RS kataloglarındanki herhangi bir bilgi, üreticinin yayınladığı orjinal dökümanlarına ait bilgiler olarak gösterilemez veya orjinal bilgi kaynağı gibi kullanılamaz.

9.Garanti

IME, sattığı ürünlerde kusur olması halinde, ; kusurlu olan ürünün değiştirileceğini veya ürünün tamir edileceğini veya satın alma bedelinin iade edileceğini garanti eder. Garanti, ürünün sevk tarihinden itibaren o ürün için kanunda öngörülen garanti süresi veya RS tarafından belirlenen ürünler için zaman zaman yazılı olarak daha uzun bir sürenin öngörülmesi halinde bu süre içinde IME’ye yazılı olarak talebin yapılmasına tabidir. IME’den alınan hizmetler için (madde 13'te belirtilen) : IME, verilen hizmet kusurlu ise, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, hizmeti yeniden sağlamayı veya hatalı servis uygulanan ürünün yenisini ücretsiz olarak Müşteri’ye tedarik etmeyi garanti eder. Bu garanti IME’ye servisin verilme tarihinden itibaren 24 ay içinde veya özel servis ihtiyacı olunan durumlarda RS tarafından verilen zamandan zamana farklı olabilen süreler içinde yazılı olarak yapılan bir talebe tabidir. Bu garanti koşulları , ürünün yanlış veya kullanım talimatlarına uyulmaksızın kullanımından, IME ve RS’in onayı olmaksızın üründe Müşteri tarafından yapılan onarım veya değişikliklerin olması halinden doğan kusurlar için geçerli değildir. Garanti koşullarının uygulunabilmesi için Müşteri, ürünleri geri iade etmeli ve IME’nin ürünleri geri alması açısından ürünlerin kullanılabilir durumda olmasını ve RS’in talimatlarına uygun şekilde paketlenmiş olmalarını temin etmelidir. IME tarafından kabul edilen ve Müşteri tarafından verilen tüm siparişler, işbu Şart ve Koşullara tabidir. Müşteri herhangi bir ürün iadesini talep ettiğinde, IME’ye yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Önceden bildirimde bulunmaksızın iade edilen ürünler için IME iadeyi reddedebilir ve masrafı Müşteri tarafından ödenmek üzere malı Müşteri’ye geri gönderebilir. IME tarafından iade alınan tüm ürünler, IME’nin mülkiyetine girer. Değiştirilen ürünün yerine yenisinin gönderilmesi durumunda, yeni ürünün garanti süresi iade alınan ürünün garanti süresi sonuna kadar devam edecektir.

10.Kullanım Sınırlamaları

IME tarafından satılan ürünlerin, yaşam desteğinde, cerrahi implantasyon, nükleer ya da uçak uygulamalarında veya ürünlerin içerisindeki herhangi bir bileşenin kusurlu olması durumlarında insanlara veya sistemlere zarar verebilecek uygulamalarda kullanılmalarını tavsiye edilmez. Kullanılmaları durumunda meydana gelecek zararlardan RS ve/veya IME hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

11.Sorumluluk

IME; bilgi ya da tavsiye vermemek gibi (IME teknik personeli de dahil olmak üzere) sebeplerden kaynaklanan veya bir ihmale bağlı olsun ya da olmasın çalışanlarının, acentelerinin ya da alt yüklenicilerinin hatalarından kaynaklanan hasar, doğrudan veya dolaylı kayıp, giderler, yükümlülük, yaralanmalar, kar (muhtemel de dahil olmak üzere), iş veya değer kaybı,ekonomik kayıp, , maliyetler (yasal masraflar dahil olmak üzere), iddia, talep, dava, mahkeme hükümleri uyarınca herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır. IME:; (i) Kendisi ile Müşteri arasındakisözlü veya yazılı satış sözleşmesinin veya IME tarafından onaylanan siparişin herhangi bir koşulu; (ii) Kendisi ile Müşteri arasındaki sözleşme veya IME tarafından onaylanan siparişe göre veya IME’ye kanun ile yükletilen herhangi bir yükümlülük, (iii) Ürün veya hizmetlerde herhangi bir kusur; (iv) Fikri mülkiyet haklarının ihlali, veya (v) İşbu Şart ve Koşullardan - doğan başkaca herhangi bir kayıp Sebepleriyle oluşabilecek olan ekonomik kayıplar, cezai tazminatlar, gelir veya kar kayıpları, muhtemel iş kayıpları, itibarına veya şerefine gelebilecek zararlar, sözleşme veya sipariş kayıpları, doğrudan veya dolaylı olarak okluşan kayıp veya zararlardan veya bunların sonucu olarak ya da bunlara bağlı olarak oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

12.İptaller ve İadeler

Müşteri, IME tarafından kabul edilen siparişleri iptal edemez. Ancak, IME, takdir yetkisi uyarınca iptal istemine yazılı olarak izin verebilir. Siparişin kısmi iptali halinde IME, Müşteri’ye sipariş verilen miktara kıyasen iade zamanı ile sevk tarihi arasında ilgili ürünün birim satış fiyatındaki farkı Müşteri’ye fatura eder. Müşteri, ürünü sadece, IME’ye iade edebilir ve bu doğrultuda IME’den alacağını da kredi haline getirebilir veya alacağın iadesini aşağıdaki koşullara göre temin edebilir: a. Müşterinin, herhangi bir ürünün iadesinden evvel IME’ye başvurarak IME’den yazılı onay almalıdır; b. İadelerin, teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması lazımdır. Ürünler ambalajlı olarak, orijinal şeklinde ve yeniden hemen satışı için uygun olabilecek bir durumda, IME’ye iade edilmelidir. Ürünler, iadeye uygun olarak paketlenmiş ve kargo bedeli ön ödemeli olarak IME’ye iade edilmelidir. c. Ürünlerin, Müşterinin hatası nedeniyle (a) - (b)’ ye göre iade edilmesi durumunda iade masrafı ücreti de uygulanacaktır. Bu iade politikası, yazılım hariç kalibre edilmiş ürünleri, üretim için paketlenmiş ürünleri "P", katalogda olmayan ürünleri, “Extented Range Products” (Genişletilmiş Ürün Yelpazesi) ve özel imal edilmiş ürünleri kapsamamaktadır.Buna ek olarak orijinal RS ESD bütünlüğünü ve koruyucu ambalajı açılan ESD duyarlı cihazların iadesi kabul edilmeyecektir. . (örneğin, paketi açılmış ve kapatılmış veya birden fazla paket birbirlerine zımbalanmış olması durumu gibi ). IME, Müşteriden kendisine transit olarak gelecek ürünler veya bu ürünlerle beraber gelecek ürünlerde oluşabilecek zarar ve kayıplardan sorumlu değildir. İade politikası çerçevesinde yapılan iade işlemlerinde, iade masrafı ücreti fatura bedelinin 20%’sidir(Bu değer 15 TL’ den daha az olamaz ).

13.Hizmetler

RS, ürünleri ile ilgili aşağıdaki hizmetler sunmaktadır: ONARIM, KALİBRASYON, YAZILIM GUNCELLEME, EPROM PROGRAMLAMA ve tarafların kabul edeceği diğer hizmetler IME, bu hizmetlerin gerçekleştirmek için teklifinde uygun bir süre belirtebilir . Ancak öngördüğü bu süre uymazsa, IME herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır. ONARIM hizmeti dahil olmamak kaydıyla, ürün fiziksel ve elektriksel hasarı ve değişikliklerden arındırılmış olmalıdır (Ürün ile birlikte sunulan belgelerde ayrıntılı olarak belirtilen değişiklikler hariç). Onarım, kalibrasyon, yazılım güncellemesi ve eprom programlamaya uygulanan özel hükümler şunlardır: TAMİRLER: TAMİR hizmeti, parçaların temin edilebilme durumu ile ilgilidir ve eğer ürün aşırı derecede fiziksel bir zarara uğramamışsa veya elektrik hasarı oluşmamışsa veyahut herhangi bir değişikliğe maruz kalmamışsa, onarım hizmeti yapılabilir (Ürün ile birlikte, belgelerde ayrıntılı olarak verilen değişiklikler hariç). Tamir bilgi/anket formunda herhangi bir talimat varsa, ürünün kullanım bildirgesine uyulmalıdır. RS, sadece kendi takdir yetkisi uyarınca ürünü onarabilir veya ürünü başka bir ürün ile değiştirebilir. Ürün ile birlikte gönderilen, müşteri tarafından oluşturulan yazılım silinecektir ya da makbuz karşılığı tahrip edilecektir. IME, yazılımların içerdiği veriler veya sair gerekçeden dolayı herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır. KALİBRASYON: RS, ürünü uygun noktalarından ve yayınlanan özelliklerine göre, uyum için çalışma standartlarını kullanarak ve bir takım periyodik aralıklarla ve Ulusal Standartlar dâhilinde kontrol edecektir. RS, Kalibrasyonu UKAS (Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi) tarafından akredite edilmiştir ve bilinen Uluslararası Standartlara uygun olarak ISO/IEC 17025:2005 -'Test ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterlilik için aradığı genel şartlar' -Kalibrasyon Laboratuarı No 0310. Laboratuar, aynıi zamanda Şirketin sertifikası kapsamında faaliyet göstermektedir. Sertifika No RS 00362 - ISO 9001:2008. RS, ürünün Kalibrasyonu yayınlanan şartnameye uygunluk için ve uygun noktalardan çalışma standartlarını kullanarak, muntazam aralıklarla ve Ulusal Standartlar dâhilinde izlenebilir olarak kontrol edecektir. RS, testin yapıldığına dair tarih ve imza ihtiva eder bir sertifika verecek ve yapılan ölçümlerin ayrıntılarını belirtecektir. RS; RS veya UKAS standartlarında kalibrasyon sağlar. YENİ İNSTRUMANLARIN KALİBRASYONU: Bu işaretlenmiş ürünlerin (+ RS Cal., + UKAS Cal., + Sistem Cal.) sadece istek üzerine gerekli standartları kalibre edilir. Bu kalibre edilmiş ürünler sipariş tarihinden itibaren iki (2) güne kadar gönderilir. Belirtilen Fiyat + RS Cal için alıntı veya + UKAS Cal. temel ürün ve kalibrasyon için ödenecek olan toplam fiyattır. YAZILIM GÜNCELLEME: RS, yazılımının en son sürümünü yükler. RS, işlevsel yazılımın kabulünün sağlanabilmesi için cihazı kontrol edecektir. EPROM PROGRAMLAMA: Müşteri, RS veya IME’ye karşı, verilen herhangi bir hasar ve/veya herhangi bir bilgisayar virüsünden kaynaklanan masraflardan ve herhangi bir medya tarafından RS veya IME’ye Müşteri tarafından ve EPROM programlama hizmetinde kullanılmak üzere verilenlerden dolayı sorumlu olacaktır. Müşterinin, cihazlarda bulunan veri veya programları silinecek veya diğer bir şekilde yok edilecektir. Bundan dolayı, RS veya IME herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır. Müşteri kendi özel gereksinimleri için yapılan bu veri veya programlar ile ilgili olarak IME’ye bilgi ve tavsiye verecektir. Eğer Müşteri bunu yapmaz veya yapmaktan imtina ederse IME sorumluluk kabul etmez. Müşteri tarafından RS veya IME’ye temin edilen veya RS veya IME tarafından yapılan herhangi bir işlem veya kopyalama işlemi hiçbir suretle fikri mülkiyet haklarını veya herhangi bir üçüncü tarafın, diğer haklarını ihlal etmez.

14.Üçüncü Tarafın Onaylamaları

RS Components Ltd, aşağıdaki standartlar dâhilinde çalışacaktır; o ISO9001: 2008 Sertifika No RS 00362 o ISO / IEC 17025:2005 UKAS - Laboratuar No 0310, RS Kalibrasyon laboratuar tesisi o ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi, Sertifika No EMS_74989 o BS OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Sertifika No OHS_68067 o ESD Standart ANSI / ESD S20.20: 2007, Sertifika No ESD_78094 o Bağlantı için (Ray Sektörünün) - Reg. No 18890 o Birinci Nokta Değerlendirmesi Ltd (Petrol ve Gaz Sektörü) - Sertifika No 10.040.365 o BSI RoHS Güvenilir Kitemark - Lisans No KM_500004

15.Mücbir Sebepler

Mücbir sebep, işbu Şart ve Koşulların imzalandığı veya kabul edildiği tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Şart ve Koşullar ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen yada tamamen yerine getirmelerini yada bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, işbu Şart ve Koşullar kapsamında mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak/e-mail yolu ile bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmaz. İşbu mücbir sebep hali 15 (on beş) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğar.

16.Katalogdaki Haklar

RS ve lisansörleri, RS web sitesinde ve RS katalogları içeriğinde bulunan fikri mülkiyet hakları, stok numaraları ile onların tamamen veya kısmen sahibidirler ve Müşteri, RS’in önceden yazılı izni olmadan bunların çoğaltılmasının yasak olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.Hukuk ve Yargı

IME tarafından kabul edilen ve Müşteri tarafından verilen tüm siparişler yukarıdaki Şart ve Koşullara temel alınarak uygulanacaktır ve Türk Kanunları’na göre yorumlanacaktır. Taraflar, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri'nin münhasır yetkisini kabul ederler.