Web Sitesi Kullanımı Hüküm ve Koşulları

 1. Telif Hakkı

  Bu web sitesinin içeriğinin tüm hakları RS Components Ltd, onun yetkili distribütörü veya lisansörlerine aittir. Tüm hakları saklıdır.

  Bu web sitesinin içeriğinin tamamının veya bir kısmının kişisel kullanımdan başka bir amaç için çoğaltılması, kopyalanması ve üçüncü kişilerle paylaşılması yasaktır. Kişisel kullanım için kopyalama izni materyalin veya bir kısmının başka bir web sitesinde, elektronik bilgi sisteminde, yayında veya başka bir işte (basılı kopya, elektronik veya farklı bir şekilde) kullanılmasına izin vermez.

 2. Sorumluluk Sınırları

  RS Components Ltd, onun yetkili distribütörü veya lisansörleri aşağıda belirtilen hususlar için hiçbir garanti vermez, beyanda veya taahhütte bulunmaz:

  (a) bu web sitesinin herhangi bir içeriği (böyle bir içerik için kalite, doğruluk, eksiksizlik veya amaca uygunluk dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla); veya

  (b) atıfta bulunulan veya hipermetin bağlantısı veya başka bir yolla bu site aracılığıyla ulaşılan başka bir web sitesinin herhangi bir içeriği ('Üçüncü Taraf Sitesi').

  RS Components Ltd, onun yetkili distribütörü veya lisansörleri herhangi bir Üçüncü Taraf Sitesinin içeriğini doğrulamaz veya onaylamaz, aynı zamanda RS Components Ltd, onun yetkili distribütörü veya lisansörleri bunların herhangi biriyle bağlantıda sorumluluk sahibi değildir (bunlar Üçüncü Taraf Sitesi içeriğinin herhangi bir yasayı veya bir kimsenin kişilik haklarını ihlal etmesi veya söz konusu içeriğin edebe aykırı, onur kırıcı veya iftira niteliğinde olmasından kaynaklanan sorumlulukları da kapsayıp bunlarla sınırlı kalmaz).

 3. Yetkili Distribütör

  Bu web sitesi RS Components Ltd'nin 'İletişim' bölümünde ismi geçen yetkili distribütörü tarafından yönetilmektedir. Bu web sitesi aracılığıyla verilen siparişlerin tümü yetkili distribütörün yükümlülüğündedir ve bu web sitesinin içeriğinden yetkili distribütör sorumludur.